พิธีเปิดการประชุม

พิธีเปิดการประชุม
ประธาน: นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
ผู้กล่าวรายงาน: นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Language preference

Album info

Popular tags

Random image